44:9 מִזמוֹר

באלהים הללנו כל היום ושמך לעולם

באלהים = In God

הללנו = we praise

כל היום = all day

ושמך = your name

לעולם = forever